Xưởng Cơ Khí Xây Dựng Tấn Thịnh – Hoà Minh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 16 Hòa Mỹ 1, Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 093 594 10 51
Trang web
Tọa độ 16.058.770.499.999.900, 1.081.639.694

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Văn Phòng Phẩm Hồng Hà - Cốc Lếu