Xưởng gỗ Trấn Giang – KV.Thới Đông, P

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 02 Đường Tôn Đức Thắng, KV.Thới Đông, P, Ô Môn, Cần Thơ 94000, Việt Nam
Số điện thoại 0292 3780 269
Trang web https://trangiangnoithat.com/
Tọa độ 101.013.273, 1.057.017.674

 


Địa chỉ Xưởng gỗ Trấn Giang ở đâu?

02 Đường Tôn Đức Thắng, KV.Thới Đông, P, Ô Môn, Cần Thơ 94000, Việt Nam

Giờ làm việc của Xưởng gỗ Trấn Giang như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30], Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30], Thứ Sáu:[07:30-11:30]

Xưởng gỗ Trấn Giang có website không?

Địa chỉ trang web của Xưởng gỗ Trấn Giang là: https://trangiangnoithat.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nội thất 190 - Trại Cau