Xưởng May Minh Vũ – Vĩnh Thạnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 7544+M6R, Đường 23/10, Vĩnh Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Số điện thoại 0258 3872 835
Trang web
Tọa độ 12.256.730.399.999.900, 1.091.555.016

 


Địa chỉ Xưởng May Minh Vũ ở đâu?

7544+M6R, Đường 23/10, Vĩnh Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Xưởng May Minh Vũ có website không?

Địa chỉ trang web của Xưởng May Minh Vũ là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà May Quang - Nguyễn Ngiêm