Xưởng Mỹ Nghệ Dừa Nam Trang – Bình Đại

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Vàng qưới Đông, Bình Đại, Bến Tre, Việt Nam
Số điện thoại 0388 869 008
Trang web http://mynghenamtrang.com/
Tọa độ 102.455.983, 1.065.384.574

 


Địa chỉ Xưởng Mỹ Nghệ Dừa Nam Trang ở đâu?

Vàng qưới Đông, Bình Đại, Bến Tre, Việt Nam

Giờ làm việc của Xưởng Mỹ Nghệ Dừa Nam Trang như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00]

Xưởng Mỹ Nghệ Dừa Nam Trang có website không?

Địa chỉ trang web của Xưởng Mỹ Nghệ Dừa Nam Trang là: http://mynghenamtrang.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Đồ gỗ hậu nhung - Hưng yên