Xưởng Mỹ Nghệ Quế Handmade – Trà Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Thôn Bình Trung, xã, Trà Bình, Trà Bồng, Quảng Ngãi 53414, Việt Nam
Số điện thoại 091 652 52 36
Trang web http://quexuatkhau.com/
Tọa độ 15.250.658.099.999.900, 1.086.074.697

 


Địa chỉ Xưởng Mỹ Nghệ Quế Handmade ở đâu?

Thôn Bình Trung, xã, Trà Bình, Trà Bồng, Quảng Ngãi 53414, Việt Nam

Giờ làm việc của Xưởng Mỹ Nghệ Quế Handmade như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Xưởng Mỹ Nghệ Quế Handmade có website không?

Địa chỉ trang web của Xưởng Mỹ Nghệ Quế Handmade là: http://quexuatkhau.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty TNHH Mỹ Nghệ & TMĐT Hạ Long - Hà Lầm