Yolo Man Restaurant – Diên Điền

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 24 Đồng Khởi, Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa, Việt Nam
Số điện thoại 093 719 72 79
Trang web https://www.facebook.com/Yolomanrestaurant/
Tọa độ 122.705.399, 109.108.001

 


Địa chỉ Yolo Man Restaurant ở đâu?

24 Đồng Khởi, Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa, Việt Nam

Giờ làm việc của Yolo Man Restaurant như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Yolo Man Restaurant có website không?

Địa chỉ trang web của Yolo Man Restaurant là: https://www.facebook.com/Yolomanrestaurant/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quan Ăn Ngan - Ngỗng - Đồng Mỹ