Zen Resort Điền Viên Thôn – Yên Bài

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2CGH+PJ3, Chóng, Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 090 465 55 00
Trang web
Tọa độ 21.026.766.199.999.900, 105.429.046

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Khách Sạn Hồng Ngọc - Phường7