An Villa 12 – Xanh Villas Resort – Khu đô thị Xanh Villas

Thông tin địa điểm

Địa chỉ A8-18, Khu đô thị Xanh Villas, Thạch Thất, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 0822 466 000
Trang web
Tọa độ 209.904.019, 1.054.843.021

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Vườn Rau -Hoa - Lâm Đồng