Annata Beach Hotel – Phường Thắng Tam

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 165 Thùy Vân, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam
Số điện thoại 0254 7303 839
Trang web
Tọa độ 103.489.037, 10.709.795.489.999.900

 


Địa chỉ Annata Beach Hotel ở đâu?

165 Thùy Vân, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam

Annata Beach Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Annata Beach Hotel là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Star Hotel - Phường 1