Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Bắc Bình Thuận – Chợ Lầu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 06 Hải Thượng Lãn Ông, Chợ Lầu, Bắc Bình, Bình Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 0252 3860 891
Trang web http://benhvienbacbinhthuan.vn/
Tọa độ 11.223.025.999.999.900, 10.850.268.779.999.900

 


Địa chỉ Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Bắc Bình Thuận ở đâu?

06 Hải Thượng Lãn Ông, Chợ Lầu, Bắc Bình, Bình Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Bắc Bình Thuận như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Bắc Bình Thuận có website không?

Địa chỉ trang web của Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Bắc Bình Thuận là: http://benhvienbacbinhthuan.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ - Tân An