Bún Phở Phố Phan – P. Kỳ Bá

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 175 Phan Bá Vành, P. Kỳ Bá, Thái Bình, Việt Nam
Số điện thoại 091 124 45 15
Trang web
Tọa độ 20.437.963, 1.063.364.292

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phở Núi Trúc - Giảng Võ