Bưu Cục Cấp 1 Bắc Kạn – Phùng Chí Kiên

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tổ 7B, Phường Đức Xuân, Thị Xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn, Việt Nam
Số điện thoại 0209 3870 101
Trang web
Tọa độ 221.406.469, 105.847.156

 


Địa chỉ Bưu Cục Cấp 1 Bắc Kạn ở đâu?

Tổ 7B, Phường Đức Xuân, Thị Xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn, Việt Nam

Bưu Cục Cấp 1 Bắc Kạn có website không?

Địa chỉ trang web của Bưu Cục Cấp 1 Bắc Kạn là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bưu Điện Văn Hóa Xã Văn Tiến - Tp. Yên Bái