Bưu điện huyện Ba Vì – Quảng Oai

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 5CXF+M9V, Quảng Oai, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3386 3037
Trang web
Tọa độ 211.992.448, 10.542.342.839.999.900

 


Địa chỉ Bưu điện huyện Ba Vì ở đâu?

5CXF+M9V, Quảng Oai, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Bưu điện huyện Ba Vì như thế nào?

Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày]

Bưu điện huyện Ba Vì có website không?

Địa chỉ trang web của Bưu điện huyện Ba Vì là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bưu Điện Xã Lô Giang - Lô Giang