Bưu Điện Khu Kinh Tế Mở Chu Lai – Tam Quang

Thông tin địa điểm

Địa chỉ FMCM+MX2, Tam Quang, Núi Thành, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 0235 3550 557
Trang web
Tọa độ 154.716.255, 10.868.487.549.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Chuyển Phát Nhanh Hợp Nhất - Trung Tâm Giao Dịch Miền Tây - Cái Khế