Bưu Điện Phan Chu Trinh – Hòa Thuận Đông

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 213 Trưng Nữ Vương, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3552 358
Trang web
Tọa độ 16.053.624.499.999.900, 1.082.194.237

 


Địa chỉ Bưu Điện Phan Chu Trinh ở đâu?

213 Trưng Nữ Vương, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Bưu Điện Phan Chu Trinh có website không?

Địa chỉ trang web của Bưu Điện Phan Chu Trinh là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bưu Điện Văn Hóa Xã Điện Hồng - Điện Hồng