CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ QUẢNG NAM TẠI HUYỆN THĂNG BÌNH – Bình Nguyên

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Đường 16A, Thị trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam, Bình Nguyên, Thăng Bình, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 0235 3874 237
Trang web
Tọa độ 15.730.028.899.999.900, 10.836.233.059.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Đại lý chau prốc thuốc BVTV - Phước Bình