Chi nhánh Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện – Phường 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 435 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3911 9191
Trang web
Tọa độ 107.974.641, 1.066.581.193

 


Địa chỉ Chi nhánh Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện ở đâu?

435 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Chi nhánh Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Chi nhánh Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện có website không?

Địa chỉ trang web của Chi nhánh Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  CONTAINER VĂN PHÒNG - Dĩ An