CN Tại TP Hồ Chí Minh – Tổng Cty Tài Nguyên Và Môi Trường Việt Nam – Khu Phố 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 54 Đường số 8, Khu Phố 4, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 524 26 39
Trang web
Tọa độ 10.793.586.999.999.900, 10.673.451.899.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Green Real - Thảo Điền