Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Đà Nẵng – Thanh Khê Đông

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 489 Điện Biên Phủ, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3606 636
Trang web
Tọa độ 1.606.559, 1.081.857

 


Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Đà Nẵng ở đâu?

489 Điện Biên Phủ, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Đà Nẵng như thế nào?

Thứ Sáu:[07:30-18:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[08:00-17:00], Thứ Hai:[07:30-18:00], Thứ Ba:[07:30-18:00], Thứ Tư:[07:30-18:00], Thứ Năm:[07:30-18:00]

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Đà Nẵng có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Đà Nẵng là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Điện Nước Thuận Dậu - TT. Chờ