Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Thực Phẩm Green Food – Trần Lâm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 02, Ngõ 704, Trần Lãm, Tổ 24, Phường Trần Lãm, Trần Lâm, Thái Bình, Việt Nam
Số điện thoại 097 470 73 11
Trang web
Tọa độ 204.346.189, 1.063.473.483

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Đại Lý Bia - Rượu - Nước Giải Khát Bảo Trung - Quang Trung