CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG TRINH (PHUONGTRINH BUS) – Phú Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ No.30 Road 1, Phú Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3545 454
Trang web
Tọa độ 109.725.878, 1.066.739.506

 


Địa chỉ CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG TRINH (PHUONGTRINH BUS) ở đâu?

No.30 Road 1, Phú Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG TRINH (PHUONGTRINH BUS) như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00]

CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG TRINH (PHUONGTRINH BUS) có website không?

Địa chỉ trang web của CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG TRINH (PHUONGTRINH BUS) là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Limousine Ninh Bình - Đông Thành