Công ty Cổ phần SXKD Hưng Lợi – Tiền Phong

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 41 đường Trần Thủ Độ, Tiền Phong, Thái Bình, Việt Nam
Số điện thoại 096 965 68 68
Trang web https://sites.google.com/site/congtyhungloitaithaibinh/home
Tọa độ 204.601.366, 1.063.357.745

 


Địa chỉ Công ty Cổ phần SXKD Hưng Lợi ở đâu?

41 đường Trần Thủ Độ, Tiền Phong, Thái Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty Cổ phần SXKD Hưng Lợi như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-11:30], Thứ Năm:[07:00-11:30], Thứ Sáu:[07:00-11:30], Thứ Bảy:[07:00-11:30], Chủ Nhật:[07:00-11:30], Thứ Hai:[07:00-11:30], Thứ Ba:[07:00-11:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Máy Sản Xuất Tôn Xốp Anh Đức - Quảng Yên - Quảng Ninh - Tx. Quảng Yên