Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Công Minh – Ph.Tân Dân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 130 Tân Thành, Ph.Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam
Số điện thoại 0210 6561 238
Trang web
Tọa độ 213.255.894, 10.539.591.759.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Dụng Cụ Y Tế An Khang - P. Mỹ Bình