Công ty Gia Ban Foods- Nguyên Liệu Pha chế Đà Lạt – Phường 6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 23 Đường Hai Bà Trưng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0587 272 710
Trang web
Tọa độ 119.429.865, 1.084.321.068

 


Địa chỉ Công ty Gia Ban Foods- Nguyên Liệu Pha chế Đà Lạt ở đâu?

23 Đường Hai Bà Trưng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty Gia Ban Foods- Nguyên Liệu Pha chế Đà Lạt như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Công ty Gia Ban Foods- Nguyên Liệu Pha chế Đà Lạt có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty Gia Ban Foods- Nguyên Liệu Pha chế Đà Lạt là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Star mart - Ninh Khánh