Công Ty Liên Doanh Thép Việt Hàn – TT. Bình Định

Thông tin địa điểm

Địa chỉ V4P7+97G, Thôn Phú Sơn, Phường Nhơn Hòa, Thị Trấn An Nhơn, Quy Nhon City, TT. Bình Định, An Nhơn, Bình Định, Việt Nam
Số điện thoại 0256 3838 993
Trang web
Tọa độ 138.859.465, 1.091.132.167

 


Địa chỉ Công Ty Liên Doanh Thép Việt Hàn ở đâu?

V4P7+97G, Thôn Phú Sơn, Phường Nhơn Hòa, Thị Trấn An Nhơn, Quy Nhon City, TT. Bình Định, An Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Công Ty Liên Doanh Thép Việt Hàn có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty Liên Doanh Thép Việt Hàn là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty TNHH Cơ Điện VSE - Hoà Xuân