Công Ty Thực Phẩm Sạch S Việt – An Biên

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2 P. Cát Cụt, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 098 235 93 39
Trang web
Tọa độ 208.545.917, 1.066.763.917

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Thực Phẩm Sạch - 136 Foods - P. Phú Sơn