Công Ty TNHH MTV Vật Tư Tổng Hợp Hạ Long – Hồng Hà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tổ 8, Khu 2, Phường Hồng Hà, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 097 548 51 91
Trang web
Tọa độ 20.941.698.199.999.900, 10.712.748.049.999.900

 


Địa chỉ Công Ty TNHH MTV Vật Tư Tổng Hợp Hạ Long ở đâu?

Tổ 8, Khu 2, Phường Hồng Hà, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty TNHH MTV Vật Tư Tổng Hợp Hạ Long như thế nào?

Thứ Sáu:[07:30-18:00], Thứ Bảy:[07:30-18:00], Chủ Nhật:[07:30-18:00], Thứ Hai:[07:30-18:00], Thứ Ba:[07:30-18:00], Thứ Tư:[07:30-18:00], Thứ Năm:[07:30-18:00]

Công Ty TNHH MTV Vật Tư Tổng Hợp Hạ Long có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty TNHH MTV Vật Tư Tổng Hợp Hạ Long là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Sơn & Vlxd Minh Dũng - Phủ Hà