Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vật Liệu Xây Dựng Minh Ngọc – Minh Hưng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Quốc Lộ 13, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Minh Hưng, Chơn Thành, Bình Phước, Việt Nam
Số điện thoại 0845 552 222
Trang web
Tọa độ 11.479.893.899.999.900, 10.661.488.609.999.900

 


Địa chỉ Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vật Liệu Xây Dựng Minh Ngọc ở đâu?

Quốc Lộ 13, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Minh Hưng, Chơn Thành, Bình Phước, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vật Liệu Xây Dựng Minh Ngọc như thế nào?

Thứ Sáu:[06:30-18:00], Thứ Bảy:[06:30-18:00], Chủ Nhật:[06:30-18:00], Thứ Hai:[06:30-18:00], Thứ Ba:[06:30-18:00], Thứ Tư:[06:30-18:00], Thứ Năm:[06:30-18:00]

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vật Liệu Xây Dựng Minh Ngọc có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vật Liệu Xây Dựng Minh Ngọc là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Vật liệu xây dựng Thu Thuấn - Tân Hà