Công Ty TNHH Tổng Công Ty Hoà Bình Minh – Nội Hoàng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 65P4+83J, Khu Công Nghiệp Song Khê – Nội Hoàng, Xã Nội Hoàng, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang, Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang, Việt Nam
Số điện thoại 091 844 36 68
Trang web
Tọa độ 212.358.325, 10.615.515.309.999.900

 


Địa chỉ Công Ty TNHH Tổng Công Ty Hoà Bình Minh ở đâu?

65P4+83J, Khu Công Nghiệp Song Khê – Nội Hoàng, Xã Nội Hoàng, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang, Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang, Việt Nam

Công Ty TNHH Tổng Công Ty Hoà Bình Minh có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty TNHH Tổng Công Ty Hoà Bình Minh là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Gạch Nhàn Báu - Trần Hưng