Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Quảng Bình – Thanh Trạch

Thông tin địa điểm

Địa chỉ MFHX+P34, Thôn Thanh Khê, Xã Thanh Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình, Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0232 3866 059
Trang web
Tọa độ 17.679.271.399.999.900, 1.064.976.883

 


Địa chỉ Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Quảng Bình ở đâu?

MFHX+P34, Thôn Thanh Khê, Xã Thanh Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình, Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình, Việt Nam

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Quảng Bình có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Quảng Bình là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Tnhh May Mặc Quốc Tế Việt Hsing - Bình Dương