Công ty vận tải Hàng Không – Hàng Hải THAMI – Phường 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 161 Khánh Hội, Quận 4, Phường 5, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3826 3662
Trang web
Tọa độ 107.592.147, 1.066.989.467

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nasco Express - Lái Thiêu