Công ty Xây dựng & Giao thông vận tải Lạng Sơn 1 – Mai Pha

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 8 Hùng Vương, Xã Chi Lăng, Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam
Số điện thoại 0205 3811 283
Trang web
Tọa độ 218.325.162, 1.067.632.356

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Lộc sơn hà bình thuận - Phú Trinh