Công ty Xây Dựng & Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng-Sở Xây Dựng Hà Nội – Lĩnh Nam

Thông tin địa điểm

Địa chỉ XVHW+H9G, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, Hà Nội, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3644 2494
Trang web
Tọa độ 209.789.331, 10.589.595.659.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hiệu Buôn Ngân Hà - TT. Sơn Tịnh