CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 2 – Thanh Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ PHỐ 3, PHƯỜNG MƯỜNG THANH, THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, Thanh Bình, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên, Việt Nam
Số điện thoại 0215 3829 364
Trang web
Tọa độ 213.975.386, 10.300.987.239.999.900

 


Địa chỉ CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 2 ở đâu?

PHỐ 3, PHƯỜNG MƯỜNG THANH, THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, Thanh Bình, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên, Việt Nam

CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 2 có website không?

Địa chỉ trang web của CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 2 là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Sơn Hải - P. Tô Hiệu