CÔNG TY XÂY DỰNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM – Hiệp Bình Phước

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 535 QL13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 097 445 45 67
Trang web http://thitruongbatdongsan.vn/
Tọa độ 10.851.097.699.999.900, 10.671.986

 


Địa chỉ CÔNG TY XÂY DỰNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM ở đâu?

535 QL13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của CÔNG TY XÂY DỰNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-16:00], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00], Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-16:00]

CÔNG TY XÂY DỰNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM có website không?

Địa chỉ trang web của CÔNG TY XÂY DỰNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM là: http://thitruongbatdongsan.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phát Triển Nhà Văn Minh - Hiệp Bình Chánh