Cty CP ĐTXD ĐẮK NÔNG – Phường Nghĩa Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 57 Hùng Vương, Phường Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, Đăk Nông, Việt Nam
Số điện thoại 098 888 24 32
Trang web https://www.facebook.com/VLXD.VOGIA/
Tọa độ 11.996.437.499.999.900, 1.077.049.617

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Vlxd Kiều Hạnh - Phường Trà An