Cửa Hàng Thực Phẩm – Nguyễn Ngiêm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 299 Phan Bội Châu, Nguyễn Ngiêm, Quảng Ngãi, Việt Nam
Số điện thoại 090 524 41 89
Trang web
Tọa độ 151.228.091, 1.087.984.838

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Thế Giới Yến Sào - Đông Hải