Cửa Hàng Văn Phòng Phẩm Khai Thông – Đông Hải 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 434 Phủ Thượng Đoạn, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 098 774 43 67
Trang web
Tọa độ 208.502.649, 10.671.850.289.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Văn Phòng Phẩm Hải Nga - Bà Triệu