Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng – Bình Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tổ 1, Xã Bình Trung, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam, Bình Trung, Thăng Bình, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 0367 897 779
Trang web
Tọa độ 15.670.556, 108.416.389

 


Địa chỉ Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng ở đâu?

Tổ 1, Xã Bình Trung, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam, Bình Trung, Thăng Bình, Quảng Nam, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[07:00-18:00], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00]

Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Sắt Thép Cát Tiên - Phương sơn