Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng – Hiệp Bình Chánh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 232 QL13, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 819 60 68
Trang web
Tọa độ 108.332.321, 1.067.142.346

 


Địa chỉ Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng ở đâu?

232 QL13, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng như thế nào?

Chủ Nhật:[07:30-18:00], Thứ Hai:[07:30-18:00], Thứ Ba:[07:30-18:00], Thứ Tư:[07:30-18:00], Thứ Năm:[07:30-18:00], Thứ Sáu:[07:30-18:00], Thứ Bảy:[07:30-18:00]

Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Đồng Đế - Vĩnh Hải