Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Hương Sơn – Vĩnh Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Thôn Võ Dõng, Vĩnh Trung, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Số điện thoại 091 676 48 00
Trang web https://www.google.com/amp/s/khanh-hoa.congtydoanhnghiep.com/amp/cong-ty-tnhh-vat-lieu-xay-dung-huong-son
Tọa độ 122.534.685, 1.091.303.167

 


Địa chỉ Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Hương Sơn ở đâu?

Thôn Võ Dõng, Vĩnh Trung, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Hương Sơn như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[07:00-11:30], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty Nông sản thực phẩm Tiền Giang - Mỹ Thuận