Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Minh Đức 3 – Thanh Quang

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 29X4+934, Thanh Quang, Nam Sách, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0392 813 066
Trang web
Tọa độ 210.483.923, 10.635.520.919.999.900

 


Địa chỉ Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Minh Đức 3 ở đâu?

29X4+934, Thanh Quang, Nam Sách, Hải Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Minh Đức 3 như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Minh Đức 3 có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Minh Đức 3 là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Sắt - Thép Thành - Tan Khai