Cửa hàng vật liệu xây dựng – TT. Mạo Khê

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 355 Nguyễn Văn Đài, TT. Mạo Khê, tx. Đông Triều, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0386 879 689
Trang web
Tọa độ 210.659.985, 1.065.937.826

 


Địa chỉ Cửa hàng vật liệu xây dựng ở đâu?

355 Nguyễn Văn Đài, TT. Mạo Khê, tx. Đông Triều, Quảng Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa hàng vật liệu xây dựng như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Cửa hàng vật liệu xây dựng có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa hàng vật liệu xây dựng là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Đá Granit Ngọc Nhân - Mỹ Đông