Cửa Hàng Vlxd Công Hiển – P. Phú Khương

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 306 Nguyễn Huệ, P. Phú Khương, Bến Tre, Việt Nam
Số điện thoại 0275 3829 885
Trang web
Tọa độ 102.444.116, 1.063.794.932

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cơ Sở Gia Công Kim Loại Ánh Dương - Lái Thiêu