Cơ Sở Đá Ốp Lát Kỳ Khanh – Hoàng Văn Thụ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 229 Đ. Bà Triệu, Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam
Số điện thoại 0205 6312 068
Trang web
Tọa độ 218.591.239, 10.676.135.479.999.900

 


Địa chỉ Cơ Sở Đá Ốp Lát Kỳ Khanh ở đâu?

229 Đ. Bà Triệu, Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam

Cơ Sở Đá Ốp Lát Kỳ Khanh có website không?

Địa chỉ trang web của Cơ Sở Đá Ốp Lát Kỳ Khanh là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cơ Sở Sản Xuất Cửa Sắt Lý Tấn Cường - Lý Thường Kiệt