Cửa Hàng Vlxd Đức Cường – Phường Lê Lợi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 11 Thánh Thiên, Phường Lê Lợi, Bắc Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0204 3820 542
Trang web
Tọa độ 212.721.794, 1.061.949.058

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  DNTN Vật Liệu Xây Dựng Tiến Phát - Phường 3