Cửa hàng VLXD Hai Điệp – Thành phố Tuy Hòa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Khu phố Phước Hậu 1, Phường 9, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Số điện thoại 091 691 28 12
Trang web
Tọa độ 131.072.841, 10.928.468.009.999.900

 


Địa chỉ Cửa hàng VLXD Hai Điệp ở đâu?

Khu phố Phước Hậu 1, Phường 9, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa hàng VLXD Hai Điệp như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-18:30], Thứ Bảy:[07:00-18:30], Chủ Nhật:[07:00-18:30], Thứ Hai:[07:00-18:30], Thứ Ba:[07:00-18:30], Thứ Tư:[07:00-18:30], Thứ Năm:[07:00-18:30]

Cửa hàng VLXD Hai Điệp có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa hàng VLXD Hai Điệp là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Đại Đức - Ea Tam