Cửa Hàng Vlxd Hằng – P. Yên Đỗ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 329 Lê Đại Hành, P. Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam
Số điện thoại 0269 3826 674
Trang web
Tọa độ 13.989.704.399.999.900, 1.079.907.392

 


Địa chỉ Cửa Hàng Vlxd Hằng ở đâu?

329 Lê Đại Hành, P. Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam

Cửa Hàng Vlxd Hằng có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Vlxd Hằng là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Sắt Thép Huy Hoàng - Đam Bri