Cửa Hàng VLXD Nguyễn Bền 1 – Phường 6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 304A, Quốc Lộ 62, Thành Phố Tân An 850000, Phường 6, Tân An, Long An 850000, Việt Nam
Số điện thoại 0272 3525 047
Trang web
Tọa độ 10.545.222.599.999.900, 10.638.536.189.999.900

 


Địa chỉ Cửa Hàng VLXD Nguyễn Bền 1 ở đâu?

304A, Quốc Lộ 62, Thành Phố Tân An 850000, Phường 6, Tân An, Long An 850000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng VLXD Nguyễn Bền 1 như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[08:00-17:00], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Cửa Hàng VLXD Nguyễn Bền 1 có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng VLXD Nguyễn Bền 1 là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Ống Nhựa Tân Hiệp Phát - Vĩnh Lạc