Cửa Hàng Vlxd Phú Liễu – TT. Việt Quang

Thông tin địa điểm

Địa chỉ CR82+JGX, QL279, TT. Việt Quang, Bắc Quang, Hà Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0219 3821 545
Trang web
Tọa độ 224.166.076, 1.048.013.574

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cơ Sở Nhôm Kính Trung Quang - Vĩnh Lạc